Trofeul Mirii MaramureE�ului se decerneazA? pe 16 ianuarie

CompetiE�ia Mirii MaramureE�ului, ediE�ia 2014, care a A�nceput A�n 1 septembrie 2014, s-a A�ncheiat A�n data de 31 decembrie 2014, la data difuzA?rii ultimului episod dinA�primul sezon al emisiunii.

Desemnarea cA?E�tigA?torilor E�i festivitatea de premiere vor avea loc A�n data de 16 ianuarie 2015. UrmeazA? sA? anunE�A?m cu exactitate, A�n zilele urmA?toare, locul E�i ora desfA?E�urA?rii evenimentului. La festivitate sunt invitate toate perechile de miri participante laA�ediE�ia 2014.

Se vor acorda cinci premii: premiile 1,2,3 E�i douA? premii speciale ale juriului. Sponsorii concursului Mirii MaramureE�ului sunt Aramis Feeling, Mobilier Laguna E�iA�pensiunea Sub Cetate la Matei.

Juriul va alcA?tui un punctaj propriu al fiecA?rui concurent, luA?nd A�n considerare aspecte precum: calitatea organizA?rii evenimentului, respectarea tradiE�iilor specifice zonei, comportamentul A�n cadrul evenimentului al celor doi concurenE�i etc.

Organizatorii vor realiza clasamentul final al competitiei cumulA?nd rezultatele aprecierilor publicului cu rezultatele votului juriului.A�Juriul competiE�iei este format din reprezentanE�i ai Organizatorului, ai postului de televiziune TV Sighet, ai sponsorilor E�i partenerilor acestui proiect.

 

Close Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>